Back

Class: Text

:get ($name, $params=NULL, $package=NULL)

prevedie retazec na text z textoveho balika
$name - prevadzany retazec
$params - asociativne pole nahradnych textov pre parametre v tvare [nazovParametru] => text
$package - explicitna definicia balika, ktory sa ma pouzit
return - prevedeny text

:getForce ($name, $params=NULL, $package=NULL)

:init ($textSpaces=NULL, $lang=NULL, $clear=false)

inicializacna metoda pre transformaciu textov
$textSpaces - pole prvkov/prvok (string) s nazvom textoveho balika
$lang - jazyk
$clear - pre true vymaze uz nacitane jazykove baliky

:removeAscent ($string)

:setJoining ($join)

:toSEO ($string, $saveLength=false)

prevedie retazec na SEO retazec - bez diakritiky, medzier atd.
$string - prevadzany retazec
$saveLength - zachovat dlzku retazca? /nebudu odstranene zbytocne znaky
return - vrati prevedeny retazec


__clone ()

__construct ()


Back

ChameleonFramework © 2012 - 2024