Back

Class: SQLQuery

__destruct ()

addItems ($values)

prida prvok k prvkom, ktore sa z DB budu vyberat
$value - prvok | pole prvkov | dvojrozmerne pole tabulku -> prvky
return - SQLQuery objekt

addTable ($table, $items=NULL)

prida tabulku $table do nacitavanych tabuliek s vyberom prvkov $items //return - SQLQuery objekt

andLike ($first, $second)

like so spojkou AND

andWhere ($first, $op, $second=NULL, $isValue=true)

where podmienka so spojkou AND

cache ($time=30, $key=NULL)

zapne cachovanie pre dany prikaz

checkFormat ($name)

clear ()

vymaze vsetky hodnoty atributov

count ($item=true, $raw=false)

spocita mnozstvo prvkov na zaklade dotazu
return - pocet prvkov

:create ($values=NULL, $dbNew=true)

vytvorenie noveho prvku
$values - pole hodnot atributov noveho prvku
$dbSync - bude sa pri ukladani povazovat za novy objekt
return - SQLQuery objekt

delete ($conditions=NULL)

zmaze prvok z DB na zaklade predom nastaveneho ID
return - uspesnot akcie

enclose ()

da do zatvoriek ulozeny retazec vo where

first ()

uskutocni vyber z DB a nastavi parametre
return - SQLQuery objekt

from ($table, $items=NULL)

adds from table with selected items

get ($mainColumn=NULL)

uskutocni vyber z DB
return - pole vybranych riadkov z DB

getArray ($extendKeys=array())

vrati atributy objektu ako asociativne pole
$extendKeys - zoznam klucov, ktore sa nacitaju okrem standarnych tabulky

getDescribe ($vars=false)

vrati pole s atributmi tabulky

getIdName ()

getObjects ($mainColumn=NULL)

uskutocni vyber z DB a premeni na objekty
return - pole vybranych objektov riadkov z DB

getQuery ()

getTable ()

vrati nazov tabulky

group ($item)

nastavi spojenie na atribute $item
return
- SQLQuery objekt

isChanged ($var=NULL, $except=array())

eturn if was made any change on all variables in case of $var is NULL or to specific $variable in object

items ($values, $table=NULL)

nastavy ktore prvky sa z DB budu vyberat
$values - prvok | pole prvkov | dvojrozmerne pole tabulku -> prvky
return - SQLQuery objekt

join ($table, $joinName=NULL, $baseName=NULL, $items=NULL, $joinType='', $joinDir='LEFT')

Pripoji dalsiu tabulku na zaklade rovnosti atributov.
V pripade rovnakej tabulky ju premenuje na tabulku2
$table - nazov pripajanej tabulky
$joinName - nazov atributu v pripajanej tabulke
$baseName - nazov atributu v aktualnej tabulke
$items - pole atributov, ktore budu nacitavane z tabulky $table
return
- SQLQuery objekt
v 0.2.1 prestavene $items z array(
) na NULL

like ($first, $second, $con=NULL)

where podmienka s operatorom LIKE //$isValue - definuje, ci $second bude hodnota

limit ($limit, $offset=0)

specifikuje rozpetie vyslednych riadkov
$limit - maximalny pocet vyslednych riadkov
$offset - od ktoreho riadku sa vybera (od 0)
return - SQLQuery objekt

load ()

nacitanie aktualne hodnoty atributov z DB na zakalde predom nastaveneho ID

loadDefaults ($items)

nacita pre prvky $items povodne hodnoty pri nacitani

orLike ($first, $second)

like so spojkou OR

orWhere ($first, $op, $second=NULL, $isValue=true)

where podmienka so spojkou OR //$isValue - definuje, ci $second bude hodnota

order ($name, $by='ASC', $byValue=NULL)

nastavy radenie vyslednych riadkov poziadavku
$name - nazov atributu podla ktoreho sa radi, moznost zadat -name, cim sa hodnota NULL dostane na koniec
$by - smer radenia
$byValue - umiestnenie konkretnej hodnoty
return - SQLQuery objekt

rawHaving ($request)

prida na aktualnu poziciu v having vlastny SQL prikaz $request //return - SQLQuery objekt

rawJoin ($query)

rawWhere ($request)

prida na aktualnu poziciu vo where vlastny SQL prikaz $request //return - SQLQuery objekt

reqClose ()

vlozi uzatvaraciu zatvorku

reqOpen ()

vlozi otvaraciu zatvorku pred najblizsi where

save ($conditions=NULL)

ulozenie udaje atributov na zaklade predom nastaveneho ID
$conditions - pole parametrov, ktore musia ostat rovnake, aby sa ulozenie vykonalo
return - uspesnot akcie

:select ($id)

vyberie polozku z DB a vrati jej objekt
$id - ID polozky
return - Model objekt s nacitanymi udajmi

:selectAll ()

vytvori poziadavok na DB
return - SQLQuery objekt

set ($name, $value)

nastavi konkretny atribut
$name - nazov atributu
$value - hodnota

setAll ($values, $setUnknown=false)

nastavi hodnoty atributov
metoda je volana pri create, select, load
v odvodenych triedach je vhodne prepisovat tuto metodu ak chceme menit formaty parametrov objektu
$values - asociativne pole [nazovAtributu] => hodnota
$setUnknown - nastavy aj nezname hodnoty pre tabulku

setDescribe ($val, $full=false)

nastavi pole atributov tabulky
$val - pole atributov

setId ($id)

nastavi id modelu

setOriginal ($data=NULL)

nastavi data ktore budu porovnavane pri ukladani a pri nezhode sa ulozia
nulovy vstup vynuluje data a teda pri ukladani ulozi vsetko

:setTesting ($testObject)

sum ($item, $raw=false)

vrati sumu atributu $item //ak bol zadany group, vrati pole sum podla atributov

where ($first, $op, $second=NULL, $con=NULL, $isValue=true)

nastavenie where vyberu podla hodnoty v DB
ak je $second prazdne, hlada sa v $op a $op je =
$first - atribut
$op - binarny operator
$second - hodnota
$con - spojka {AND, OR}
$isValue - definuje, ci $second bude hodnota
return - SQLQuery objekt


__construct ()

_getRequest ($mainColumn=NULL, $first=false, $delete=false, $sum=false, $count=false)

vrati vysledok dotazu


_getFullItemName ($item, $justEscape=false, $table=NULL)

vrati nazov atributu aj s prisluchajucou tabulkou

_insert ()

vlozenie noveho prvku do DB

_update ($conditions=NULL)

update hodnot z DB


Back

ChameleonFramework © 2012 - 2023