Back

Class: FileQuery

append ($variable, $value, $id=NULL)

prida na koniec premennej danu hodnotu, musi ist o pole //ak je zadane $id, prida prvok s klucom $id

clear ()

zmaze cely datovy obsah

contains ($value)

vrati bool, ci existuje hodnota $value v danej premennej

count ($variable=NULL)

spocita pocet hodnot (v premennej)

exists ($variable, $i=NULL)

vrati bool, ci existuje premenna $variable v priamych dcerskych uzloch

finish ()

vyzaduje volanie pre zapis uskutocnenych zmien

:init ($file, $dataSpace=NULL, $create=false)

vytvori spojenie na zaklade nazvu suboru a datoveho priestoru
$file - nazov suboru
$dataSpace - cesta k datovemu priestoru
$create - pre true vytvori datovi subor ak neexistuje
return - objekt typu FileQuery

read ($variable)

nacita hodnotu
$variable - nazov premennej
return - hodnota prvku

readAll ()

nacita vsetky hodnoty
return - hodnoty

readAt ($variable, $i)

nacita konkretny prvok v poly premennej
$variable - nazov premennej
$i - index v poly
return - hodnota prvku

remove ($variable, $i=NULL)

zmaze premennu
$variable - nazov premennej

removeAt ($variable, $i)

zmaze konkretny prvok v poly premennej
$variable - nazov premennej
$i - index v poly

select ($root=NULL, $reset=false)

nastavi na root uzol vybrany uzol ci cestu k uzlu v $root
cestu
tvoria uzly oddelene /
pre $root == NULL sa select nastavy na rodicovsky uzol
return FQ object

write ($variable, $value)

zapise hodnotu $value do premennej $variable

writeAt ($variable, $i, $value)

zapise konkretny prvok v poly premennej
$variable - nazov premennej
$i - index v poly
$value - hodnota na zapis


__construct ($dataSpace=NULL)

skryty konstruktor pre definovanie datoveho priestoru

_checkQuery ($variable, $i=NULL)

kontrola spravnosti dotazu a nacitania dat

_loadData ()

nacita data do pamete


Back

ChameleonFramework © 2012 - 2024