Back

Class: ErrorHandler

addError ($rule, $name=NULL, $param=-1)

verejna metoda pre pridanie chyby umoznujuca nastavit chybu objektu externe

getError ($key=NULL)

vrati chybu z pola chyb
$key- ak je zadany, nevracia nasledujucu, ale konkretnu chybu
return - text chyby

getErrors ()

vrati pole chyb v tvare [$prvok] => text chyby

isError ()

vrati, ci bola vytvorena chyba


_addError ($rule, $name=NULL, $param=-1)

prida chybu do pola chyb
$rule - prvok zodpovedajuci za chybu
$name - nazov atributu, ktory bude nahradeny za prvok v $param
$param
- nahradzany obsah v texte chyby za $name


Back

ChameleonFramework © 2012 - 2023