Back

Class: DBSchema

__construct ()

Vytvori schemu pre DB tabulku

boolean ($item)

prida parameter typu BOOLEAN s nazvom $item

char ($item)

prida parameter typu STRING s nazvom $item a dlzkou max $len

confirm ($item)

prida parameter s mnozinou hodnot {Y,N,-} s nazvom $item

create ()

funkcia volana pri tvorbe tabulky

date ($item)

prida parameter typu DATE s nazvom $item

dateTime ($item)

prida parameter typu DATETIME s nazvom $item

drop ()

funkcia volana pri mazani tabulky

float ($item, $base=16, $decimal=8)

prida parameter typu FLOAT s nazvom $item

incrementFrom ($from)

nastavi od ktoreho cisla sa inkrementuje

index ($item)

nastavi indexovanie

integer ($item)

prida parameter typu INT s nazvom $item

long ($item)

prida parameter typu BIGINT s nazvom $item

notNull ()

nastavy naposledy pridany parameter na nenulovy

primary ($item)

prida parameter primarneho kluca tabulky s nazvom $item

string ($item, $len=128)

prida parameter typu STRING s nazvom $item a dlzkou max $len

text ($item)

prida parameter typu TEXT s nazvom $item

time ($item)

prida parameter typu TIME s nazvom $item


alterTable ()

funkcia vytvori tabulu v DB

createTable ()

funkcia vytvori tabulu v DB

dropTable ()

funkcia odstrani tabulku z DB


Back

ChameleonFramework © 2012 - 2023